Enkelhet satt i system

Velger du Hove Total, velger du en fleksibel og effektiv hverdag. Tjenesten samler trådene og kobler sammen verktøy og teknisk drift i én felles pakke, slik at du til enhver tid har tilgang til alle opplysningene du trenger, uansett hvor du er. På den måten får du ett sted å forholde deg til i stedet for å måtte holde styr på alt sammen selv med de kostnadene det innebærer. Enkelt og greit.

Hove Total gir deg

 • Forutsigbare utgifter til IT-infrastruktur
 • Ett kontaktpunkt for support og vedlikehold
 • En fleksibel hverdag med tilgang der du er
 • En unik totalløsning som effektiviserer din arbeidshverdag!

Hove Total – en kontrakt – ett kontaktpunkt!

SYSTEM X

Få tilgang til journalsystemet hvor som helst når som helst. Raskt, effektivt og stabilt.

DIGITAL DIALOG

Med HelseRespons og helsenorge.no kan du enkelt administrere timebestilling, E-konsultasjoner, fornye resepter og håndtere PasientPost.

MEDISINSK UTSTYR

Integrasjon av 3. parts programvare for håndtering av  medisinsk utstyr.

IT-DRIFT

 • Datalagring i Norge
 • Stabil og topp ytelse
 • Back-up
 • Virusbeskyttet
 • Brannmursikret
 • Fiber
 • Norsk Helsenettlinje

SIKKERHETSNIVÅ

Alle data beskyttes med sikkerhetsnivå 4 med bankID, bankID på mobil og Buypass.

SMART SVAR

En skybasert telefonsentral som er direkte integrert i System X. Løsningen krever ingen installasjon og talebeskjeder endrer du raskt og enkelt selv.

BETALINGSTJENESTER

Hvor du kan benytte mobil betaling og elektronisk fakturering.

EDI LØSNING

 • Installasjon
 • Oppsett